מרכיבי המדד

מדד הבינת​חומי מורכ​ב מ 4 חלקים, 21 סעיפים ו-41 סעיפי משנה שעוקבים אחרי תהליכי החשיבה, התכנון והביצוע של פעולות ותהליכים עירוניים חכמים, בהתאם לחלוקה ולדגשים הבאים:

חלק א'

אסטרטגיה עירונית לעיר חכמה ומקיימת

17 נק'

עיר חכמה היא עיר החותרת למתן מענה לאתגרים מקומיים, בהתאם לאסטרטגיה סדורה הניתנת למדידה והערכה.

עיר חכמה לא יכולה לכלול רק הטמעת טכנולוגיות. היא זקוקה - עוד לפני כן - לאסטרטגיה עירונית המותאמת לייחוד של המקום ולאוכלוסייה שלו, ומכוונת להתמודדות עם האתגרים המקומיים בהתאם לתקציב, ליכולות מקומיות ולפוטנציאל של תכניות הפעולה הנובעות מכל אלה. אחד האתגרים הגדולים של העיר החכמה הוא היכולת למדוד, לנטר ולבקר את הפעולות ואת השפעתן. לאור זאת אסטרטגיה עירונית והתכניות הנובעות ממנה חייבות לכלול פעולות בנות-מדידה ואמצעים לבקרה והערכה, לצד אמצעים לשימור ולייעול התכנית בהתאם לתוצאות הניטור. חלק זה מודד את אופן ניהול התהליך באופן כוללני, תוך בחינת קיומן של תכניות פעולה סדורות, משתפות ושקופות - הן לעניין עיר חכמה והן לעניין אסטרטגיות עירוניות לקיימות וחוסן עירוני.

חלק ב'

ניהול עירוני חכם ומבוסס מידע

22 נק'

עיר חכמה פועלת ומקבלת החלטות תוך התבססות על מידע וידע עדכני.

קבלת החלטות בעיר של המאה ה- 21 מאופיינת בהיעדר וודאות והשתנות מתמדת של צרכים, משאבים ואתגרים. לכן גישות הניהול שהיו נהוגות בעבר אינן מספיקות עוד. עיר חכמה היא קודם כל עיר המטמיעה תהליכי עבודה חדשניים המנצלים גישה לידע ומידע לטובת שיפור המשילות וקבלת החלטות המבוססת על היכולת למדוד ולעדכן אסטרטגיה על סמך נתוני אמת. ניהול מסוג זה שואף לייצר בינה ניהולית עירונית, שתעבור בהדרגה מאיסוף מידע (מה קרה) דרך ניתוח מידע (למה זה קרה) או חיזוי (מה יכול לקרות, מתי ולמה) עד למערך הכולל גם ניתוח תפקודי איכותני (מה ניתן לעשות ואיך תבחר החלופה המתאימה). חלק זה בוחן את אופן הניהול וקבלת ההחלטות בעיר באמצעות כלי עבודה דיגיטליים, מערכות מידע ואמצעי ניהול ושותפות דיגיטליים, כשלב הכרחי במימוש עירוניות חכמה אמיתית.

חלק ג'

בינוי, קיימות ותשתיות חכמות

47 נק'

עיר חכמה היא עיר שטוב יותר לחיות בה, עיר חסונה, מקיימת ומסוגלת להגיב למצבי קיצון ולשינויים תכופים.

עיר "טובה" נמדדת קודם כל באופן שהיא מספקת את השרותים החיוניים לאזרחיה ואלו השוהים בה, וזה כולל קודם כל את איכות המגורים, הבריאות, הביטחון ואספקת השרותים החיוניים ברמת מבנה ומרחב; בראשם אנרגיה, מים ותברואה. בנוסף, העיר צריכה לספק הנגשה מלאה – פיזית ודיגיטלית - לשירותים ולמילוי מגוון צרכים אישיים, לרבות צרכי תרבות וחברה לכלל תושבי העיר מכלל המגזרים, המגדרים, הגילאים והשכבות סוציו-אקונומיות. אין ספק: המאה ה- 21 מאתגרת מידי יום את היכולת של ערים לספק את כל אלה, לאור גידול אוכלוסין, צמצום שטחים פתוחים ואירועי קיצון, לכן תפקידה של עיר חכמה היא לשנות את המודלים הקיימים כדי ששירותים אלה יהיו יעילים יותר, שיתופיים יותר ומקיימים יותר. חלק זה בוחן את אופן התכנון, הניהול והתפעול של בינוי תשתיות ושירותים בעיר ואת מידת התאמתם לשיפור קיימות, שירותיות, חוסן ושוויוניות.

חלק ד'

חדשנות, חינוך וכלכלה מקומית

20 נק'

עיר חכמה מטמיעה חדשנות וכלכלה בת קיימא בקרב תושביה ומנהליה, תוך חתירה לפתרון אתגרים ומורכבויות מקומיות באמצעות קהילת העסקים והיזמות.

עיר חכמה היא לא רק עיר שדואגת לשילוב מערכות מידע וטכנולוגיות חכמות: היא גם רותמת חדשנות לטובת מענה לאתגרים מקומיים ולעידוד צמיחה כלכלית מתמדת. בעיר חכמה, שילוב המילים "חדשנות" ו"עירונית" מבטא פעילות עירונית לעידוד כלכלה מקומית המאזנת בין קיימות ושוויון חברתי ובין צמיחה כלכלית מקומית, בדגש על עסקים ויזמים הפועלים לפתור את הצרכים והאתגרים של העיר. חדשנות עירונית כזאת כוללת מדיניות של חדשנות חינוכית המקדמת אוריינות דיגיטלית, חינוך למצוינות וצמצום פערים דיגיטליים בין קהלים ומגזרים; שיתופי פעולה בין בעלי העניין בעיר לרבות גורמי מחקר ואקדמיה; התנסות ומשוב אזרחי לפתרונות טכנולוגיים לפני יישום בפרישה רחבה; מדיניות סדורה לקידום כלכלה מקומית איכותית (בעיקר עסקים קטנים ובינוניים) הכוללת ייחוד מגזרי תעסוקה, כלי סיוע פיננסיים ורגולטוריים והטמעת כלים דיגיטליים תומכים.