מהי עיר חכמה

המונח "ערים חכמות" הפך שגור ובעל בולטות רבה בשיח הציבורי, הכלכלי ואף הפוליטי. ערים רבות בעולם שואפות להיות חכמות לטובת אזרחיהן, כדי לשפר את איכות החיים בהן, לייעל את הכלכלה המקומית ולהפוך את העיר לאטרקטיבית עבור חברות מסחריות ואוכלוסיות חזקות. על אף העובדה שאין הגדרה אחת מוסכמת ל-"עיר חכמה" (יש יותר מ -30 בספרות המקצועית). פורסמו בשנים האחרונות כמה מדדים אשר העריכו את הביצועים של ערים לפי פרמטרים שונים, ברובם טכנולוגיים.

עיר חכמה היא לא רק הטמעת טכנולוגיות

הגדרת עיר חכמה לפי מדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות:

עיר תהיה חכמה, כאשר התושבים והמנהיגים ישתמשו בנתונים, מידע וידע וישתפו אותם - במטרה להבטיח עתיד מקיים, זאת באמצעות: אימוץ כלי תכנון ומשילות מבוססי מידע; שילוב ניהול וייצור משאבים ושרותים מבוססי קהילה;גיוס חדשנות כמענה לאתגרי המקום.

הערך שבעיר החכמה והמקיימת

בהתבסס על טכנולוגיות עדכניות, ניתוח מודלים, כלים ותהליכים אפשריים, ערים חכמות יכולות לספק ערך אמיתי, כאשר הן:

  • משתמשות בטכנולוגיה על מנת לשתף ולערב תושבים ובעלי עניין בעיר, הן מצליחות להגיע לקהלים רחבים, במטרה לשמוע קולות נוספים ולאפשר שותפויות ומעורבות לטובת מוכנות והסכמה לשינויים ולפעולות מתבקשות.
  • פורשות ומטמיעות תשתיות ושירותים מבוססי קהילה, הן מצמצמות את הפערים בין ההיצע והביקוש לשרותים ותשתיות, תוך צמצום עלויות ושיפור היעילות של המערכות העירוניות.
  • משתמשות במידע מדויק ועדכני בתהליכי תכנון וניהול, הן ערוכות יותר לנהל אתגרים עירוניים, לנוכח שינויי אקלים וצרכים משתנים של התושבים.
  • מקדמות הסבה דיגיטלית של שירותים פיננסיים ועירוניים, הן משפרות את אספקת השרות, תוך צמצום עליות, וקידום סביבה עסקית מקומית אמינה ומושכת יותר.
  • משלבות גישות חדשניות בחינוך הפורמאלי, הן מייצרות את דור העתיד של המדענים, אנשי העסקים, המורים והמנהיגים, הערוכים טוב יותר למורכבויות המאה ה- 21.
  • מפתחות מדיניות תפקודית ונהלים חכמים ומבוססי מידע, הן מאפשרות למנהיגים לחוש את הדופק ולהגיב לשינויים עירוניים, כלכליים וחברתיים, תוך שיפור המשילות ועמידה בחזון וביעדים בעידן עתיר שינויים.
  • מנצלות אתגרים מקומיים כבסיס להזדמנויות כלכליות, הן יוצרות שותפויות בין המגזר העסקי וגורמי חדשנות כדי להתמודד עם יעדים וצרכים משותפים, תוך הפחתת עלויות לרשות והגדלת התחרותיות של המגזר העסקי המקומי.
  • משלבות אסטרטגיות של חוסן עירוני וקיימות בניהול משאבים ושרותים, הן מקבלות החלטות טובות ומושכלות יותר שלוקחות בחשבון היבטים חברתיים, כלכליים, סביבתיים וממשלתיים. מצוידות טוב יותר לשינויים ואירועים פתאומיים במרחב העירוני.