13

שוהם

ציון במדד
C

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שיתוף בעלי עניין בתכנית לעיר חכמה

בבנית התכנית לעיר חכמה השתתפו צוות מחשוב עירוני המורכב מנציגי ציבור

אסטרטגיה עירונית לקיימות

הוכן ע"י המועצה מסמך הקובע את המסגרת התכנונית של הישוב לטווח של כ- 20 השנים הבאות