3

רעננה

ציון במדד
A

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

תכנית אב לקיימות

עיריית רעננה הייתה בין הרשויות הראשונות בארץ שהכינה תכנית אב לקיימת

כלכלה עירונית חכמה

בעיריית רעננה קיימת מנהלת עסקים שתפקידה לעזור ללוות את בעלי העסקים בתחומים השונים והמקצועיים גם מגדרית וגם על פי קטגוריות ועיסוק

בריאות הציבור ואיכות חיים

פרויקט "שכנות טובה" בכל השכונות ברעננה הכולל הקמת וועדים ופעילות מקרבת תושבים