10

רמת השרון

ציון במדד
B

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שירותים עירוניים דיגטליים

במהלך השנה האחרונה הקימה מחדש עיריית רמת השרון אתר אינטרנט חדש

חדשנות עירונית

עיריית רמת השרון הקימה מרחב פיזי בבעלות עירונית ובאחריות מלאה של העירייה לפיתוח רעיונות טכנולוגיים

חוסן עירוני

עיריית רמת השרון שמה דגש על החוסן העירוני