12

רמת גן

ציון במדד
C

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שירותים עירוניים יעילים ומבוססי ביקושים

איסוף האשפה במתחם הבורסה נעשה עם 18 "טמונים" בעלי סנסורים

חדשנות עירונית

מרכז ה-NET.WORK הוא מרחב יזמות וחדשנות טכנולוגית במתחם העסקים בעיר