14

רחובות

ציון במדד
C

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

כלכלה עירונית חכמה והעצמת הקהילה המקומית

פרויקט החווה בפקולטה לחקלאות

חינוך ואוריינות דיגיטלית

רמת אלון – תכנית "הקשר הרב דורי"

צמצום פסולת

מעבר לכלי אוכל רב פעמיים