9

פתח תקווה

ציון במדד
B

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שירותים מקוונים

מיפוי כלל השירותים וטפסי הנייר הקיימים היום

ביטחון ובטיחות אישית

תגבור הבטחון ותחושת הבטחון של התושבים

חינוך ואוריינות דיגיטלית

הענן החינוכי – הינו פלטפורמת כלים וסביבת עבודה אחודה לכל גורמי החינוך בעיר.