4

נתניה

ציון במדד
A

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

חדשנות עירונית

פרויקט ה- SKY TRAIN

תחבורה חכמה ומקיימת

בעיר נתניה מספר מיזמים בתחום התחבורה החכמה והירוקה

שכונות ירוקות ומקיימות

בעיר נתניה קיימות כ 18 גינות קהילתיות וכל וזאת במסגרת הפעילות העירונית המעודדת שיתוף קהילתי