11

לוד

ציון במדד
C

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

טיפול בפסולת

עיריית לוד פועלת לצמצום מפגעי פסולת עירונית במספר רבדים

שיתוף פעולה בין העירייה למוסדות אקדמיים

עיריית לוד פועלת לשילוב ושיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיה

מצוינות חנוכית

עיריית לוד דוחפת ללימודים משמעותיים הדוחפים את התלמידים למצוינות.