6

כפר סבא

ציון במדד
B+

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

מבנים ושכונות ירוקות ומקיימות

עיריית כפ"ס פועלת ל"יירוק" מבני ציבור

צמצום פסולת וניהול משאבים

תכנית "רמ-סע-בא"

שיתוף ציבור

בכפ"ס קיימת מדיניות סדורה ומתבצעים תהליכי שיתוף ציבור מקוון על בסיס חודשי