2

ירושלים

ציון במדד
A

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

תחבורה חכמה ומקיימת

לעיריית ירושלים פרויקט תחבורה חכמה במסגרת Horizon 2020

חיזוק הקהילה המקומית

תכנית "אפיקי הצלחה": מדובר בתוכנית ראשונה מסוגה המבוססת על נתונים ומדידה ומותאמת לקהלי יעד שנים ומגוונים.

ניהול ותכנון מבוססי מידע

החלטות רבות בעניין תשתיות, חינוך ורווחה מתקבלות על סמך מערכת ה- GIS