7

חיפה

ציון במדד
B+

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

תחבורה חכמה

במטרופולין חיפה קיימת מע' לניהול תנועה, המנהלת את התנועה בעיר חיפה ובמטרופולין

מצוינות חינוכית וצמצום פערים מגדריים

עידוד מצוינות ולימוד מדעים - קבוצת "מובילות למדע ותעשייה" הינה תכנית עירונית שש שנתית

תחבורה ירוקה

חיפה נחשבת לחלוצה בהנעת משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס