15

חדרה

ציון במדד
C

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

תשתיות עירוניות ירוקות ומקיימות

אקו-פארק הוקם בדגש על תפיסת "קיימות" והתייעלות אנרגטית

חינוך ואוריינות דיגיטלית

מהפכת ה- MOOC – Massive Open Online Courses משנה במהירות את עולם הלמידה

התייעלות אנרגטית

גני הילדים מאופסי האנרגיה שהקימה עיריית חדרה