5

הרצליה

ציון במדד
B+

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

חדשנות עירונית

מרכז חדשנות HAC הרצליה

שיתוף ציבור והעצמת הקהילה המקומית

בשנת 2014 קידמה העירייה מהלך של הקמת קהילות שיתופיות אשר

הנגשת המרחב הציבורי

הכוונה היא לאפשר לאדם עם מגבלה להיות כמה שיותר עצמאי