8

הוד השרון

ציון במדד
B+

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

טבע עירוני ושימוש במשאבים

במרץ 2018 חנכה עיריית הוד השרון את פארק הוד השרון ,הפארק מהווה מערכת אקולוגיית ייחודית מסוגה בישראל לטיהור והשבת מים המוזרמים

חדשנות עירונית

חממת היזמות הטכנולוגית Hub Stair

נגישות במרחב הציבורי

פארק כל הילדים הוא פארק עירוני שבו ישנה הנגשה לילדים בעלי נכות