4

באר שבע

ציון במדד
A

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שירותים עירוניים דיגטליים

פלטפורמה מבוססת Web ו-Mobile לעידוד מעורבות תושבים הנקראת "Smart7"

תחבורה חכמה

שיתוף פעולה עם חברת WAZE

חוסן עירוני

מערכת "איתן" לחוסן עירוני