3

אשדוד

ציון במדד
A

ניקוד לפי חלקים

מיזמים בולטים

שיתוף בעלי עניין בתכנית לעיר חכמה

בבניית התכנית לעיר חכמה השתתפו בעלי עניין מתוך העירייה, יועצים מתחום העיר החכמה, היזמות וההייטק, נציגים מהמגזר עסקי והאקדמיה (אוניברסיטת תל-אביב, מכללת סמי שמעון, אוניברסיטת MIT)

תחבורה חכמה ומקיימת

לעיר תכנית אסטרטגית לשיפור התחבורה הירוקה בעיר

חדשנות עירונית

קיימים מספר מרחבים פיזיים לקידום חדשנות יזמות וטכנולוגיה, בהם לקחה עיריית אשדוד חלק פעיל בייזום, מימון וליווי הפעילות השוטפת